Meer weten? Bel 073 - 547 88 11

Hoe werkt het

De vloer is de basis

De kruipruimte

De houten begane grond vloer met kruipruimte is onderdeel van een beproefde traditie, die helaas in de praktijk van het onderhoud zwaar verwaarloosd is. Een goed geventileerde en begaanbare kruipruimte heeft de mogelijkheden geboden om de noodzakelijke aanpassingen aan riolering, water en gasleidingen relatief makkelijk uit te voeren. Ook de aanpassingen en de noodzakelijke reparaties aan de vloer zijn relatief makkelijk uit te voeren mits de kruipruimte begaanbaar is en blijft. Daar zit nou precies het probleem. De kruipruimten zijn in het verleden vaak als afvalputten gebruikt. Niet alleen resten van oude rioleringen maar ook puin van gesloopte binnenwanden, schoorstenen e.d. zijn terug te vinden in de kruipruimte. Daarnaast vond men het kruipluik als toegang tot de kruipruimte niet meer van belang met als gevolg dat de toegang tot de kruipruimte verdwenen is. De kruipruimte kan alleen nog maar bereikt worden na ingrijpende maatregelen aan de vloerafwerking van bewoners. Dit belemmert niet alleen het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de vloer maar ook een heldere diagnose van problemen.

Vijf verhalen over de begane grond vloer

Er ligt een grote opgave om de bestaande voorraad in stand te houden en in kwaliteit te verbeteren. Een stevige en comfortabele begane grond vloer vormt daarvoor een belangrijke voorwaarde. Dit krijgt invulling door de volgende vijf verhalen over de begane grond vloer.

 

hoe-werkt-het-1

Zorg voor de bewoner.

De begane grond is de basis van het wonen. Het vervangen van deze vloer vindt zo plaats dat het wonen hierdoor zo min mogelijk wordt belemmerd. Het gebeurt snel (binnen 2 dagen). Het moment van vervangen wordt in overleg met bewoners bepaald.

hoe-werkt-het-2

Eigentijds comfort met duurzaamheid.

De vloer moet lang meegaan. Het is dan van belang dat het thermisch comfort en de energiezuinigheid op een hoog niveau zijn zodat de vloer met de tijd mee kan. Mogelijkheid tot vloerverwarming en een hoge isolatiewaarde zijn hiervoor bepalende eigenschappen. Als ooit de woning wordt gesloopt kunnen de toegepaste materialen gescheiden en gerecycled worden.

hoe-werkt-het-3

Ruimte voor aanpassingen.

Er wordt een stevige begane grond vloer aangeboden waarop meerdere indelingen mogelijk zijn. In de vloeren worden voorzieningen aangebracht om mogelijke uitbreiding in de installatie mogelijk te maken.

hoe-werkt-het-4

Aandacht voor afwerking.

Op de vloer zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bij de vloeren worden plinten aangebracht die passen bij bestaande wandafwerking en alle mogelijke vloerafwerkingen mogelijk maken. Uiteraard wordt de woning schoon en keurig afgewerkt opgeleverd.

hoe-werkt-het-4

Total cost of ownership.

Er wordt met Vloer+ een begane grond vloer aangeboden die onderhoudsvrij is. Toekomstige kosten zijn dus niet aan de orde.